RSS

การแปรผล การนำเสนอข้อมูล และการรายงานผลงานวิจัย

28 May

วัตถุประสงค์

  1. สามารถนำเอาข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  2. เข้าใจในวิธีการนำเสนอผลรายงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ

สรุปสาระสำคัญ

  1. การจัดทำตารางและกราฟ
  2. เทคนิคการอ่านตารางเพื่อการนำเสนอข้อมูล
  3. ตัวอย่าง กรณีศึกษา

Advertisements
 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: